Hoe gaat de Stadjershal met uw persoonsgegevens om?

De Stadjershal kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van de Stadjershal. Hieronder vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

In kaart brengen website       bezoek

Op de website van de Stadjershal wordt Google Analytics gebruikt om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens sturen naar De Stadjershal. De Stadjershal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Worden uw gegevens gedeeld?

De Stadjershal verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Beveiliging

De Stadjershal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Stadjershal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de Stadjershal.